NGHỀ GIÁO HOẶC RẪY CÀ PHÊ, CÔ CHỌN ĐI!

Ông giáo bỏ nghề, mở công ty sản xuất 14 loại cà phê chất lượng Rang hạt cà phê và sự biến đổi của cà phê qua các giai đoạn Cà rốt, trứng, cà phê và câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để thành công Đó là câu nói như la hét của những người…